Hakkımızda
Enspire Kreatif Enerji Çözümleri, İş Ortağı olan ESCO'larla birlikte Performansa Dayalı Sözleşmeler gerçekleştirerek müşterilerinin ihtiyaçlarını merkeze alan bir yaklaşım üzerine kurulmuştur. Günün koşullarına uyabilen uzun süreli işbirliklerini hayata geçirmektedir.

Aynı zamanda Enspire Kreatif Enerji Çözümleri, enerji verimli ürün ve sistemleri sağlayan Çözüm Sağlayıcılarıyla birlikte büyük bir iş birliği platformu oluşturmayı amaçlıyor.

Performansa Dayalı Sözleşmeler, enerji verimliliği projelerinin hayata geçmesini kolaylaştırır. Büyük veya küçük ölçekli, özel veya kamu, sanayi, ticari bina veya konut fark etmeksizin tüm projelerde performansa dayalı sözleşmeler finansal açıdan kaynak artırımı sağlar, geleceğe daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakılmasına yardımcı olur.

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminin yarattığı küresel krizin etkilerini azaltacak en büyük hamle tasarruf etmek olacaktır. Harcamalarda en büyük payın enerji olduğu düşünülünce krizin etkisini hafifletmede enerji dönüşümünün rolü daha büyük önem kazanıyor.
Enerji Şimdi Gelecek
Enspire Kreatif Enerji Çözümleri olarak performansa dayalı sözleşmeler ile;
Enerji dönüşümünde öncü
Ülkemizin sanayi işletmeleri ve ticari binalarının enerji dönüşümünde öncü rol;
Enerji verimliliği ve dağıtık (yerinde) enerji
Enerji verimliliği ve dağıtık (yerinde) enerji üretim projeleriyle karbon salımında azalma ve sürdürülebilir şekilde çevreye katkı;
Düşük enerji giderleri
Şirketlere düşük enerji giderleri ile rekabet avantajı;
Kaynakları başka alanlarda değerlendirme
Kaynaklarını enerji verimliliği projeleri haricinde başka alanlarda değerlendirme imkanı;
Türkiye Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı
Türkiye Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’ndaki hedeflerine destek sağlamayı hedefliyoruz.